Навсякъде около Вас!

Нашите партньори в действие.
Презентации и успехи.
Магазин близо до Вас!

Бета Консулт Е ЕООД
Град: Русе, Област: Русе

Бета Консулт Е ЕООД

гр. Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 6
  082839553; 0897 868774; 0889 017099
  elisa_hasarian@abv.bg
  www.betaconsultbg.com/index.html

Бета Консулт Е ЕООД е бързоразвиващо се счетоводно-консултантско предприятие с клиенти в почти всички бизнес-сфери: производство, външна и вътрешна търговия, транспорт, строителство, услуги за населението и бизнеса, дизайн и реклама, както и сдружения с нестопанска цел.

Основната ни цел е да гарантираме на клиентите си лоялност, дискретност и коректност, да улесним работата им, като им дадем възможност да комуникират с нас по удобен за тях начин. Освен, че систематизираме и осчетоводяваме документи, ние даваме ценни консултации на клиентите си, така че те да знаят как се формират финансовите им показатели; как да се възползват от възможностите на данъчните закони, така че законно да намалят данъците си; какво влияние оказват промените в нормативните актове върху тяхната дейност.

Фирмата Бета Консулт Е ЕООД е основана в края на 2009 година, но като концепция и дейност съществува от 2003 година, когато дейността е била свързана предимно с посредничество между някои български и чуждестранни фирми в насока разширяване на пазарите и търсене на продукти за внос и износ. Счетоводната дейност започва през 2005 година. Понастоящем екипът е млад, амбициозен и с разнородни възможности, включително и езикови, пред вид желанието ни да предлагаме цялостно обслужване на нуждите на нашите клиенти. Специално за нашите клиенти, ние подсигуряваме комуникация на английски, румънски, френски, италиански език.

Работим със съвременна техника, съобразена с изискванията на НАП, НОИ и други свързани с дейността ни държавни институции, като електронен подпис, интернет банкиране, онлайн комуникации с клиенти и др. Същевременно не спираме да се усъвършенстваме, с цел да бъдем в крак с всички изменения в динамичната нормативна уредба на страната ни. Търсим да се информираме се от най-надеждните източници, консултираме се с експерт-счетоводители и експерти по осигуряване, охрана на труда, трудова медицина и др.

Снимки