Навсякъде около Вас!

Нашите партньори в действие.
Презентации и успехи.
Магазин близо до Вас!

Оргтехника АД
Град: Силистра, Област: Силистра

Оргтехника АД

гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" 31
  086 821 150,
  engenering@orgtechnika.bg
  www.orgtechnica.bg

“Оргтехника“ АД е основана през 1964 год. Дълги години е единствен в България и един от малкото в Източна Европа производители на електронни калкулатори и средства за копиране и размножаване. В началото на 80-те години започва производството на микропроцесорни системи и електронно – регистриращи касови апарати.
Днес, “Оргтехника“ АД е един от водещите производители на електронно – изчислителна и регистрираща техника и фискални устройства – касови и таксиметрови апарати, фискални и линейни принтери, механични конструкции и пластмасови детайли, електромеханични възли и изделия, нестандартна инструментална екипировка и др.
На “Оргтехника“АД се пада значителен дял от пазара на фискални устройства в България, но по-голямата част от продукцията е предназначена за износ.
Основни външни пазари на “Оргтехника“ АД през годините са били и продължават да бъдат Румъния, Гърция, Украйна, Русия, Белорусия, Литва, Молдова, Сърбия, Малта, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Македония, Албания и други.
Активната пазарна политика на “Оргтехника“ АД е насочена към утвърждаване на сегашните и овладяване на нови пазари на базата на внедряване на нови технологии и продукти и коректно сътрудничество с всички партньори.

Снимки