Навсякъде около Вас!

Нашите партньори в действие.
Презентации и успехи.
Магазин близо до Вас!

"Скиптър" ООД
Град: Габрово, Област: Габрово

"Скиптър" ООД

гр. Габрово, ул. Николаевска 78
  0899190868
  skiptar@abv.bg

 ”СКИПТЪР” ООД 

като сертифициран партньор на ”МИКРОИНВЕСТ” ООД  предлага качествени и актуални решения с отлична поддръжка, отговаряйки на непрекъснато променящите се бизнесусловия. Продаваме производителните и гъвкави  хардуерни и софтуерни решения: програми за магазини, складове, мобилна разносна търговия, заведения и обекти за забавления; програми за правилно осчетоводяване на счетоводната документация и отчитане на персонала. При нас получавате бързо и комплексно решение за бизнеса.

В нашия офис можете да тествате хардуерните системи "Авангард Store" и "Авангард Account" и да закупите необходимата техника и софтуер. Инсталираме компютърни конфигурации като ги свързваме фискални устройства, нефискални принтери, електронни везни, баркод четци, четци на карти и етикиращи принтери. Получавате качествено и комплексно обслужване от квалифицирани специлисти с богат опит.

При необходимост можете да разчитате на обучение, сервиз или поддръжка.

При нас ще намерите небходимите решения за бизнеса:

  •  Продажба и сервиз на фискални и нефискални устройства, електронни везни, компютърна техника, периферни устройства за автоматизиране на дейността;
  •  Готови системи за магазин, склад или обект за развлечение;
  •  Подходящи системи или софтуерно автоматизиране за счетоводство;
  •  Внедряване, техническо облужване, сервиз, поддръжка.

Снимки